Skip to main content

Bevraging ouders na opstart opvang

kan ook anoniem worden ingevuld

Beste ouders,

Enkele weken geleden startte de opvang van jullie kindje in ons kinderdagverblijf. In het kader van onze kwaliteitswerking willen we graag weten hoe die start voor jullie verlopen is.

Dankjewel om deze bevraging in te vullen.

Fijne groeten,
Kinderdagverblijf vzw De Ukkies


Voor de opvang bij De Ukkies ging mijn kind elders naar toe. Indien ja bij: *

Ik ben bij De Ukkies terecht gekomen door *

De clusterverantwoordelijke van het groepje van mijn kindje (Nele, Susanne of Jessica) is vlot bereikbaar *

De eerste kennismaking (de info en de rondleiding) met het kinderdagverblijf gaf me vertrouwen in de werking *

Tijdens het infomoment (voeding, slapen, …) voor de start van de opvang kreeg ik voldoende en bruikbare informatie *

Mijn kind kan naar de Ukkies gaan op de momenten dat wij nood hebben aan opvang *

De regels en afspraken, vastgelegd in het huishoudelijk reglement, zijn duidelijk voor mij *

Ik heb alle gewenste informatie over de werking van het kinderdagverblijf gekregen *

Ik was op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van het wenbeleid? *
Ik was voor de start van de opvang op de hoogte van: *

De eerste kennismaking met het groepje gaf me vertrouwen *

Ik ben tevreden over de manier waarop mijn kind en ik mochten wennen aan het kinderdagverblijf *

Ik ben tevreden over de opvang van mijn kind *

Ik merk dat mijn kind zich goed voelt in de opvang *

Vind u op de website alle informatie die u nodig heeft? *