Skip to main content

Welkom op de website van vzw De Ukkies

vzw De Ukkies werd opgericht in 1969 door de zusters Kindsheid Jesu. De vzw evolueerde van peutertuin naar kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen.

Met 411 kindplaatsen en meer dan 100 personeelsleden willen we een kwaliteitsvolle opvang bieden aan jonge kinderen.

    Steun vzw de Ukkies met TROOPER

    Telkens jij iets koopt via Trooper gaat er een percentje naar de kas van vzw De Ukkies. Weet dat bijna alle bekende en minder bekende shops erop staan en dat jij geen rosse eurocent extra betaalt.

    Zie ook: www.trooper.be