Skip to main content

Capaciteit en werking

Het kinderdagverblijf heeft een erkende capaciteit voor 184 kindjes. Wij werken met 2 verschillende leeftijdsgroepen, verdeeld over 13 leefgroepen:

  • babygroepjes met kindjes van 0 tot ongeveer 16 à 18 maanden
  • peutergroepjes van 16 à 18 maanden tot 2,5 à 3 jaar.

Vanaf het ogenblik dat je kindje naar school gaat en dit tot de leeftijd van 3 jaar, mag je kiezen of je kleuter in de schoolvakanties terug naar zijn oude peutergroep gaat of naar de buitenschoolse opvang.

Tarieven

De dagprijs, die je betaalt voor de opvang van je kindje, is gebaseerd op het belastbaar inkomen van beide ouders en wordt aangetoond via een 'attest inkomenstarief'.
Dit attest moet in ons bezit zijn voor de opvang start.
Hoe dit aanvragen? Je moet je registreren op www.kindengezin.be en je hebt hiervoor een kaartlezer en uw identiteitskaart of de app "it's me" nodig.

Ieder jaar ontvang je een fiscaal attest, waardoor de kosten gedeeltelijk aftrekbaar zijn.

Wat hebben we nodig van je?

  • Het attest 'inkomenstarief' van Kind en Gezin. 
  • Volledig ingevulde schriftelijke overeenkomst
  • Volledig ingevuld inlichtingenformulier van het kind

Toezicht en erkenning

De Ukkies is vergund voor het organiseren van kinderopvang, door Kind & Gezin.
De kwaliteit van onze werking en dienstverlening wordt gecontroleerd.

Voor de meest recente inspectieverslagen kan je surfen naar: https://www.opgroeien.be/kinderopvangzoeker.

 

Communicatie met de ouders

Dagelijkse contacten met ouders vinden wij belangrijk: wij krijgen graag veel informatie over je kindje en trachten ook zoveel mogelijk informatie terug door te geven. Wij engageren ons om goede overlegmomenten te creëren met ouders.

Zo gebruiken wij bij de babygroepen, naast dagelijkse mondelinge communicatie, een papieren heen- en weerboekje, dat wij gratis aanbieden.  We noteren dagelijks de slaap -en voedingsmomenten van je baby en andere belangrijke informatie.

Bij de peutergroepen wordt mondeling, maar ook digitaal informatie doorgegeven.  De digitale informatie bevat vooral de activiteiten die je kindje die dag heeft gedaan, wat en hoe het heeft gegeten, hoe het heeft geslapen en andere bijzonderheden van die dag.

Op regelmatige tijdstippen ontvangen jullie een nieuwsbrief via mail, wij organiseren elk jaar een ouderavond/namiddag, wij bevragen jullie regelmatig over jullie tevredenheid van onze werking, ...

Daarnaast proberen we jullie zo goed mogelijk in te lichten over de ontwikkeling die jullie kind doormaakt.  Dit gebeurt vanzelfsprekend tijdens de dagelijkse breng -en haalmomenten, maar ook op verschillende tijdstippen doorheen de jaren die je kindje bij ons doorbrengt, ontvangen jullie een "Ukje".  Een document dat een beeld schetst van de ontwikkeling van je kind op verschillende domeinen.  

Belangrijke boodschappen, nieuwtjes, interessante vormingen,... kondigen wij aan via het TVscherm in de hal, via Facebook en via mail.

Inzet van respijtdagen bij afwezigheid van je kindje

U heeft recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (= respijtdagen). Dit zijn dagen dat uw kindje niet komt, zoals afgesproken en die u niet moet betalen.
o Komt uw kindje 4,5 of 5 dagen/week → 20 respijtdagen per kalenderjaar
o Komt uw kindje 3, 3,5 of 4 dagen/week → 15 respijtdagen per kalenderjaar
o Komt uw kindje 2 of 2,5 dagen/week of onregelmatig → 10 respijtdagen per kalenderjaar

Voor deze respijtdagen moet u geen reden opgeven of geen ziektebriefje bezorgen.

We herrekenen het aantal respijtdagen:

o In het jaar dat uw kindje start: bv uw kindje start in september. U krijgt 4/12de van het totaal aantal respijtdagen voor dat kalenderjaar.
o In het jaar waarin uw kindje 2,5 jaar wordt: er wordt rekening gehouden met het eerste instapmoment in school nadat uw kindje 2,5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: uw kindje wordt 2,5 jaar eind september. Het eerste instapmoment in school is na de herfstvakantie. U krijgt voor dat jaar 10/12de van het totaal aantal respijtdagen.
o Indien uw opvangschema wijzigt tijdens het jaar, wordt het aantal respijtdagen ook herrekend.

Zijn uw respijtdagen opgebruikt, dan betaalt u voor de volgende afwezigheidsdagen hetzelfde bedrag als voor een aanwezigheidsdag (= ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen).

Voor alle schoolvakanties werken we met aparte opvangplannen. U mag minder opvang vragen, zonder respijtdagen te moeten inzetten. Dit opvangschema moet minstens 1 maand voor de aanvang van de betreffende vakantie binnengebracht worden en kan nadien niet meer gewijzigd worden.

Brengt u uw kindje niet op dagen die in dit aparte opvangplan aangeduid werden, dan worden wel respijtdagen aangerekend.

Het document voor een volgende schoolvakantie is beschikbaar nadat de vorige vakantieperiode afgesloten werd. U vindt het in de hal of op de website.

Brengt u geen apart opvangplan binnen voor een schoolvakantie, dan blijft het bestaande plan gelden.

Indien u buiten de schoolvakanties verlof neemt en dit minstens een maand vooraf schriftelijk op een daarvoor bestemd formulier aanduidt, worden deze dagen niet verrekend als respijtdagen. Dit kan 1x per jaar en voor maximaal 10 werkdagen aansluitend.

Indien uw kindje te ziek is om naar het kinderdagverblijf te komen, moet u ons onmiddellijk verwittigen. Dit ten laatste de dag zelf voor 8u. Als u binnen de 48 uur een ziekteattest aan ons bezorgt, tellen deze afwezigheidsdagen niet als respijtdagen. U mag het attest ook mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Heeft u een onregelmatig opvangplan (= wisselende dagen), dan verwachten we dat uw kind minstens 8 ganse dagen per kalendermaand naar de opvang komt. U bezorgt minstens één week voor de aanvang van een nieuwe maand een ingevuld opvangschema voor de volgende maand aan de groep van uw kindje. Formulieren zijn in de inkomhal te vinden of te downloaden van onze website (www.ukkies.be). Wijkt u af van dit schema, dan wordt een respijtdagen/ongerechtvaardige afwezigheidsdag aangerekend. Opgelet: onregelmatige opvang kan enkel onder strikte voorwaarden: zie “addendum schriftelijke overeenkomst onregelmatig opvangplan”, ontvangen en ondertekend twee maanden voor de start van de opvang.

Wenst u tijdens uw verblijf voor een bepaalde periode meer of minder opvangdagen, dan vraagt u dit zo snel mogelijk aan via het daarvoor bestemde formulier. De wijziging gaat pas in wanneer u een schriftelijke goedkeuring hebt ontvangen, met startdatum. Opgelet: de gevraagde extra dagen kunnen niet altijd (dadelijk) worden toegestaan! Dit hangt af van de bezetting in de groep.

Wil je meer weten over onze werking?