Skip to main content

Besloten Facebookgroepen Buitenschoolse Opvang

Onze 4 buitenschoolse opvangen hebben een besloten facebookgroep.  

Via deze groep willen we jullie als ouders enerzijds een blik achter de schermen geven door regelmatig foto's van leuke momenten, knutselactiviteiten, spelletjes ... te posten zodat je kan zien wat jouw kind(eren) in de opvang beleefd. Anderzijds plaatsen we hierop ook belangrijke informatie, die we in de opvang uithangen.

Via het document 'toestemming voor beeldmateriaal' dat bij de inschrijvingsfiche zit, geef je toestemming of er foto's van je kind(eren) op facebook geplaatst mogen worden.

Je kan enkel lid worden als ouder van onze facebookgroepen als je de toestemming hebt gegeven om foto's te plaatsen van je kind(eren) op facebook en je alle lidmaatschapsvragen hebt ingevuld bij aanmelding in onze facebookgroep.